Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

AKCE

Toulky českou minulostí 3: Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627)

Toulky českou minulostí 3: Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627)

Hora-Hořejš Petr

Jsme u významného milníku českých dějin. U památného letopočtu 1526. Tehdy, 29. srpna, byla nečekaně přetržena pětapadesátiletá éra panování Jagellonců v českém státě. Mladičký, dvacetiletý král Ludvík Jagellonský podstoupil se svou nekvalitní, nepříliš odhodlanou armádou nerovnou řež s přesilou tureckých nájezdníků u Moháče (na samém jihu dnešního Maďarska). Byl bleskově poražen a na útěku z bojiště se utopil v tamních močálech. Český svatováclavský trůn náhle osiřel právě tak jako uherský svatoštěpánský. Aktuálního obsahu nyní nabyly dřívější úmluvy Habsburků s Jagellonci o vzájemném dědění v podobném případě. A tak brzy po nešťastné moháčské bitvě získal českou královskou korunu třiadvacetiletý Ferdinand I. Habsburský. Nikdo v tom okamžiku nemohl tušit, že se Habsburci po následující čtyři věky, až do roku 1918, vladařského žezla v českém státě už nepustí...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 299,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 3


Toulky českou minulostí 4: Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)

Toulky českou minulostí 4: Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)

Hora-Hořejš Petr

Pobělohorské období českých dějin dodnes podvědomě spojujeme především s rozmanitými zápory a stíny "temna". Ale barokní éra měla ve skutečnosti i mnoho světlých a půvabných stránek, jak začneme v tomto našem vyprávění postupně zjišťovat. Čtvrtý díl líčí období od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740).   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 289,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 4


Toulky českou minulostí 6: Příběhy a postavy českého národního obrození

Toulky českou minulostí 6: Příběhy a postavy českého národního obrození

Hora-Hořejš Petr

Šestý díl cyklu přibližuje příběhy a postavy českého národního obrození.

V období, o němž budeme vyprávět, začali Češi, přidrženi svými historickými osudy, v procesu tzv. národního obrození krok za krokem likvidovat ztráty a manka vůči civilizovanější části Evropy. V jakémsi sebezáchovném pudu tehdy vycítili, kam patří: tíhnutí k západoevropské křesťanské civilizaci zvítězilo.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 329,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 6


Toulky českou minulostí 7: Od konce napoleonských válek do vzniku Rakousko-Uherska (1815-1867)

Toulky českou minulostí 7: Od konce napoleonských válek do vzniku Rakousko-Uherska (1815-1867)

Hora-Hořejš Petr

Tak jako v předchozím díle Toulek povedou naše kroky opět převážně první polovinou 19. století. Ohniskem vývoje byla tehdy vyspělejší západní část kontinentu, zejména Francie a Anglie. Odtud se dějinné podněty šířily směrem na východ. A zatímco z Anglie přicházely zejména impulzy průmyslové, Francie sytila Evropu idejemi. V zatím posledním, sedmém díle Toulek, se dočteme o období od konce napoleonských válek do vzniku Rakouska-Uherska (1815-1867).   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 7


Toulky českou minulostí 9: Velké příběhy Habsburků na sklonku jejich vlády

Toulky českou minulostí 9: Velké příběhy Habsburků na sklonku jejich vlády

Hora-Hořejš Petr

Devátý díl toulek českou minulostí je věnovaný velkým příběhům Habsburků na sklonku jejich vlády.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 9


Toulky minulostí světa 1: Od počátků dějin člověka po rozvrat velkých říší v Mezopotámii a Egyptě

Toulky minulostí světa 1: Od počátků dějin člověka po rozvrat velkých říší v Mezopotámii a Egyptě

Kolektiv

První díl toulek minulostí světa se věnuje období od počátků dějin člověka po rozvrat velkých říší v Mezopotámii a Egyptě.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 299,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 1


Toulky minulostí světa 10

Toulky minulostí světa 10

Kolektiv

Desátý a zároveň poslední díl čtenářsky oblíbené řady Toulky minulostí světa se podrobně věnuje procesu vzniku evropských národních států, které mají už v 19. století hrát hlavní roli v evropských i světových dějinách. Zachycuje příčiny a průběh revolučního roku 1848 i porevoluční normalizace a obsáhle se věnuje první světové válce včetně utvoření následného versailleského systému, který položil základy moderního politického uspořádání světa.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 419,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 10


Toulky minulostí světa 2: Zlatá éra dějin: starověké Řecko

Toulky minulostí světa 2: Zlatá éra dějin: starověké Řecko

Kolektiv

Druhý díl toulek minulostí světa je věnovaný dějinám starověkého Řecka.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 329,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 2


Toulky minulostí světa 3: Zlatá éra dějin: starověký Řím

Toulky minulostí světa 3: Zlatá éra dějin: starověký Řím

Kolektiv

Třetí díl je věnovaný dějinám starověkého Říma.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 359,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 3


Toulky minulostí světa 4: Staré civilizace Číny, Indie, islámu, Japonska, Afriky a předkolumbovské Ameriky

Toulky minulostí světa 4: Staré civilizace Číny, Indie, islámu, Japonska, Afriky a předkolumbovské Ameriky

Kolektiv

Čtvrtý díl toulek po minulosti světa přibližuje historii starých civilizací Číny, Indie, Islámu, Japonska, Afriky a předkolumbovské Ameriky.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 389,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 4


Toulky minulostí světa 5: Byzantská říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský středověk

Toulky minulostí světa 5: Byzantská říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský středověk

Kolektiv

Pátý díl toulek po minulosti světa přibližuje historii Byzantské říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský středověk.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 5


Toulky minulostí světa 6: Objevitelské cesty, renesance a reformace, kolébka moderní Evropy

Toulky minulostí světa 6: Objevitelské cesty, renesance a reformace, kolébka moderní Evropy

Kolektiv

Šestý díl edice Toulky minulostí světa zahajují kapitoly věnující se dramatickému období objevitelských cest včetně příběhu nalezení nového kontinentu - Ameriky - a zachycující vstup evropské civilizace do novověku. Kniha zajímavě přibližuje zrod moderní Evropy formovaný nejen nemilosrdným soubojem katolické protireformace s pokusy o obrodu církve, ale především humanistickým renesančním vzepětím, které nám otevřelo dveře do nového světa.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 6


Toulky minulostí světa 7: Evropa v konfliktech, osvícenství, Francouzská revoluce, napoleonské války, barok

Toulky minulostí světa 7: Evropa v konfliktech, osvícenství, Francouzská revoluce, napoleonské války, barok

Kolektiv

Vítejte opět, už posedmé, na našich toulkách po minulosti světa. V této knize budeme sledovat zejména zákruty evropské historie v 18. století a uvidíme, že se propast mezi civilizacemi na jednotlivých kontinentech dále prohloubila.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 7


Toulky minulostí světa 8

Toulky minulostí světa 8

Kolektiv

Jednou z klíčových událostí evropských dějin bylo bezpochyby objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492. A právě v její severní polovině, v níž převládali angličtí kolonisté, vznikl o necelých tři sta let později stát, jenž měl běh světa ovlivnit více než kterýkoli jiný - Spojené státy americké. Doba rané anglické kolonizace je pro dějiny Spojených států v mnohých ohledech zásadní. Právě v té době se totiž utvářely rysy budoucího amerického národa, které se v různých obdobách projevují dodnes: komplex zvláštního či dokonce civilizačního poslání, nezávislost a podnikavost, avšak i sklon k dogmatickému chápání křesťanství a jistá přezíravost k cizím kulturám.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 8


Toulky minulostí světa 9

Toulky minulostí světa 9

Kolektiv

Devátý díl čtenářsky úspěšné edice přibližuje historii orientálních civilizací v novověku. Čtenář se dozví zajímavé informace z rušných dějin arabského světa, kádžárovského Íránu, střední Asie, stejně jako z bohaté historie Indie, Číny, Japonska i opomíjené jihovýchodní Asie.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky minulostí světa
Díl: 9


Tracyho tygr

Tracyho tygr

Saroyan William

Novela je lyrickou moderní pohádkou o mladíkovi, který chová černého pantera v domnění, že pečuje o vzácného tygra.

Tracyho tygr není jen uprchlík z cirkusu, ale je to i Tracyho mládí, jeho syn i jeho láska k dívce jménem Laura. V autorově podání je Tracyho tygr všechno, co naplňuje život mladého člověka, a zároveň je i poněkud sarkastickým výsměchem americkému bulvárnímu tisku, reklamě, dravému byznysu a senzacechtivosti.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 169,00 Kč


Transport ledu

Transport ledu

Reynolds Alastair

Rockhopper, gigantická těžební loď, vypravující z odlehlých končin soustavy komety k vnitřním planetám, které potřebují suroviny...
Tentokrát však má před sebou jiný úkol, zjistit, proč se jeden z malých měsíců Saturnu vychýlil ze své oběžné dráhy a zamířil mimo
sluneční soustavu...
Nikdo z posádky netuší, že jejich cesta bude delší a složitější...
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 499,00 Kč


Traviči ze země Caux 1: Dutý drahokam

Traviči ze země Caux 1: Dutý drahokam

Appelbaumová Susannah

Jedenáctiletá Břečťanka Manxová žije v království Caux, jemuž vládne krutý král Rulík Zlomocný. Obyvatelstvo země se v podstatě dělí na dvě části – na traviče a na jejich oběti. Pokud nemáte po svém boku zkušeného ochutnavače, každé jídlo se může stát vaším posledním. Ke všemu ještě záhadně zmizel Břečťančin strýček – poslední léčitel a apoteopat v Caux. Předtím neteř svěřil do péče Klejotoka – prohnaného, zlodějského ochutnavače. Břečťanka se vydává hledat svého strýčka. Překrásná a starobylá země Caux je však velmi nebezpečná a děti záhy zjistí, že mají v patách pronásledovatele. Co jim chtějí vzít? Břečťančinu betli, vzácný drahý kámen, který je navíc na rozdíl od všech ostatních dutý? Nebo lektvar oplývající tajuplnou léčivou silou, který uvařila? Nebo snad Břečťanku samotnou?   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > Dětské
Knihy > AKCE

Cena: 369,00 Kč
Série: Traviči ze země Caux
Díl: 1


Travička Kateřina

Travička Kateřina

Plaidy Jean

Druhý díl historické románové ságy zachycuje Kateřinu Medicejskou jako intrikující matku králů, která jde bezohledně za svým cílem - dosadit svého milovaného Jindřicha na trůn a s ním ovládnout Francii.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 269,00 Kč


Trhlina

Trhlina

Karika Jozef

Tahle kniha vznikla zvláštním způsobem. Po vydání mysteriózního thrilleru Strach se autorovi ozval člověk, který mu povyprávěl opravdu děsivý příběh. Jozef Karika jeho vyprávění zaznamenal, mnohá tvrzení ověřil, doplnil o vlastní zjištění a zpracoval v knize, kterou máte před sebou. Na jejích stránkách rozmotává velice tajemný, tragický a hrůzostrašný případ. Zároveň poodhaluje jednu z největších záhad Slovenska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tríbeč.

Legenda, záměrná mystifikace, nebo děsivá skutečnost? Tuhle otázku si klade i autor. Předkládá strhující hororový příběh a nechává na čtenáři, aby našel odpověď.

Titul na Slovensku získal ocenění Kniha roku 2016 v kategorii čtenářů.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Horor
Knihy > AKCE

Cena: 348,00 KčRSS

Copyright © 2019 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.